Hoe herstellen en beschermen we de bodembioversiteit als ontwerpopgave?

Het bodemleven is van groot belang voor de algehele biodiversiteit in de stad. Het is een essentiële basis voor een groot aantal vitale bodemfuncties en speelt een fundamentele rol in het natuurlijke bodem-watersysteem. Bodembiodiversiteit in de stad is lang onderbelicht geweest terwijl er wel steeds meer druk komt te liggen op de ondergrond door alle opgaven rondom vergroening, wonen, de energietransitie en het klimaat. De bodem moet daarom nog beter erkend worden als één van de belangrijkste pijlers voor een gezonde leefomgeving en een natuur-inclusieve stad.

Meer dan zand, aarde en grondwater

Het feit dat de bodem meer is dan zand, aarde en grondwater die de nodige ruimte moeten bieden aan kabels leidingen en funderingen speelt nauwelijks een rol in het ontwerp van de openbare ruimte. Integendeel, het werken in de bodem van de stad wordt vooral technisch gedomineerd. Met als resultaat vaak een beschadigde bodem en een slechte biodiversiteit. Het leven in de bodem wordt daardoor ernstig verzwakt of zelfs dood waardoor bomen en planten niet willen groeien en insecten en vogels verdwijnen. Het herstel en beschermen van de bodembiodiversiteit is daarom een cruciaal onderdeel van de ontwerpopgave van de openbare ruimte van zowel Amsterdam als andere steden.

BiodiverCITY. A matter of Vital Soil

In de publicatie BiodiverCITY. A matter of Vital Soil worden maatregelen en uitwerkingen benoemd die kunnen leiden naar een vitaal bodemleven. Dit boek wordt geïntroduceerd tijdens het webinar BiodiverCITY op 28 september vanuit Pakhuis de Zwijger. Joyce van den Berg, landschapsarchitect van de Gemeente Amsterdam en medeauteur zal dan een toelichting geven en vragen beantwoorden.

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR)

Deze publicatie is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, samen met Naturalis, NIOO-KNAW, Artis en Inside Outside. Het is een aanvulling op de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR, klik hier) die vorig jaar is gelanceerd en is bedoeld voor ecologen, beleidsmakers, ontwerpers openbare ruimte en stedenbouwkundigen. Maar is ook interessant voor opdrachtgevers, beheerders en adviseurs.

Een exemplaar van deze publicatie is aan te schaffen via de website van de uitgever. Klik hier

Webinar BiodiverCITY in Pakhuis de Zwijger

Op 28 september 2021 vindt dit webinar plaats met het volgende programma:

20.00     Welkom en introductie door moderator Nathan de Groot

20.05     Presentatie, video en vragen over de publicatie BiodiverCITY. A Matter of VitalSoil door Joyce van den Berg, landschapsarchitect Gemeente Amsterdam

20.25     Panelgesprek over het belang van bodembiodiversiteit met Joyce van den Berg van de Gemeente Amsterdam, Vincent Merx van Naturalis, Nadina Galle van Internet of Nature en Indira van ’t Klooster / Thijs van Roon van ARCAM

20.55     Intermezzo door Thijs Biersteker, kunstenaar

21.05     Presentatie over ontwerpen met en voor de bodem door Emma van der Leest, oprichter Blue City Lab

21.35      Overhandiging eerste exemplaar aan Donné Slangen, directeur Ministerie LNV

21.50     Afronding, einde 22.00.

Je kunt deelnemen via deze link.

Architectuur Biënnales Venetië en Seoul

De internationale lancering van BiodiverCITY zal plaatsvinden tijdens de toonaangevende Architectuur Biënnale van Venetië op 24 september en de Seoul Biennale of Architecture and Urbanism op 22 september.

Vragen

Als je vragen hebt over de methode, het boek of de presentaties op de architectuur biënnales, dan kun je contact opnemen met het projectteam Integraal Ontwerpen Openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam via integraleontwerpmethodeOR@amsterdam.nl