Hier is ongeveer de helft van de tuin verhard en de andere helft in gebruik voor planten, struiken en soms een boom. Bodemdieren kunnen hier in de bodem leven en bijvoorbeeld eten van het bladafval van de planten. Hoe diverser de begroeiing, hoe meer bodemleven je kan aantreffen waarschijnlijk.