OFFICIËLE NAAM: Fungus

ROEPNAAM: Schimmel of zwam. Zowel de meercellige paddenstoelen als de eencelligen zoals de gisten vallen hieronder. Maar wij gaan nu alleen in op de bodemschimmels.

ADRES: De bodemschimmel komt voor op vochtige plaatsen. Sommige schimmels, de 'hogere' schimmels, kunnen bovengrondse vruchtlichamen vormen: de paddenstoel! Ondergronds strekt zich een netwerk van schimmeldraden uit, ook wel mycelium of zwamvlok genoemd.

SIGNALEMENT: Een paddenstoel bestaat uit een hoed, een steel, de beurs waar de paddenstoel begint te groeien en de schimmeldraden onder de grond. In de hoed vinden we bijvoorbeeld lamellen, waar de sporen tussenin zitten: het zaad van de paddenstoel!

LEEFTIJD: Heel oud, één paddenstoel in Oregon, Amerika werd zelfs zo'n 2400 jaar oud denken ze!

BEVOLKINGSDICHTHEID:  De schimmeldraden van één paddenstoel kunnen zich kilometers ver uitstrekken. Zo is er een paddenstoel gevonden met een zwamvlok van 890 hectare! 

FAMILIE: Schimmels horen bij een apart rijk, het rijk van de schimmels. (Die voelde je aankomen...) Het zijn dus geen planten, bacteriën of dieren! In Nederland komen bijna 8000 soorten schimmels voor. In de hele wereld kunnen we zelfs 1,5 miljoen soorten schimmels vinden. Dat is een schatting, dus meer kan ook! Helaas kunnen in Nederland wel tot een paar honderd soorten per jaar uitsterven door de toegenomen verzuring en vermesting.

ETEN: Er zijn drie typen schimmels. De saprofyt eet dood materiaal zoals resten hout en bladeren. Zo zorgt hij voor een opgeruimde bosbodem! De parasitaire schimmel vangt met een kurketrekker een aaltje en eet deze van binnenuit op. Er zijn ook ‘aardige’ schimmels, zij werken samen met planten of dieren. Deze samenwerking wordt ook wel mycorrhiza genoemd. De schimmel krijgt koolstof van de plant en geeft in ruil daarvoor voedingsstoffen en fosfor uit de bodem terug aan de plant. Dit zorgt ervoor dat de plant op bodems kan groeien waar hij normaal niet in leven zou kunnen blijven, en zo is de biodiversiteit groter! 

 

IN HET NIEUWS: Veel paddenstoelen zijn eetbaar, maar af en toe komt er een bericht in het nieuws over giftige paddenstoelen. Zo ook in 2010 in China. Hier zijn 400 mensen gestorven aan een hartstilstand na het eten van een giftige paddenstoel. Omdat lang onbekend was wat deze hartstilstanden veroorzaakte, werd de ‘ziekte’ het Yunnan sudden death syndrome genoemd. Gelukkig is er sinds de opheldering van de oorzaak niemand meer overleden. 

 

WETENSCHAP: Schimmels zijn heel belangrijk in de medische wetenschap. Zo is het eerste antbioticum penicilline, per toeval ontdekt door Alexander Flemming in 1928, een belangrijke schimmelstof die de groei van bacteriën tegen kan gaan. Zonder de schimmel zouden wij er misschien niet meer geweest zijn!