Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is te vinden in steeds meer steden. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor bodemdieren. Het kleine bos is natuurlijk ook een mooie plek voor mensen: kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten hier elkaar. Tijdens de ontwikkeling van deTiny Forests, zal IVN samen met hen de bodemdieren onderzoeken. Lees verder op de Tiny Forest-website.