En nu zelf aan de slag! Download de zoekkaart om te herkennen wat je allemaal tegenkomt tijdens je bodemdierensafari... Lees ook de tips om jouw type tuin te bepalen en de soorten van de achterkant te herkennen.

---

---

Download hier onze speciale bodemdieren-zoekkaart. Print hem uit of stuur hem door!

Hoe zoek je?

  • Tip 1: Ga naar buiten en kijk goed naar de grond, op je knieën bijvoorbeeld.
  • Tip 2: Kijk onder stenen, bloempotten, tussen planten of afgevallen bladeren en takken.
  • Tip 3: Steek een schep in de (gras)bodem en laat deze regelmatig trillen of spit een beetje grond om
  • Tip 4: Graaf een lege jampot of (yoghurt)beker tot vlak onder de rand in de grond, en kijk na minstens 1 nacht of er bodemdieren in zitten. (Haal daarna de pot weg).

Wat geef je door?

  • De dag waarop je kijkt
  • Postcode van de plek
  • Wat voor plek: bestrate tuin / halfgroene tuin / groene tuin / balkon / plantenbak / groendak / park / schoolplein
  • Hoe lang je gezocht hebt & met hoeveel mensen
  • De bodemdieren die je vindt. In ieder geval de hoofdgroepen op de voorkant van de zoekkaart + graag zoveel mogelijk bijzondere soorten van de achterkant. (Bekijk ook de 'soortentips'!)

Voer je waarnemingen in met het formulier op deze site. Met jouw waarnemingen kunnen we kijken en vergelijken hoe dat belangrijke bodemleven het doet in de Nederlandse dorpen en steden. En waar nodig verder onderzoek doen daarna. Dank je wel!

---

---

Als je meer wilt: de soorten van de 'achterkant'

De Bodemdierendagen zijn eigenlijk best bijzonder. Bij een vogeltelling tel je vogels en bij een vlindertelling alleen vlinders. Maar nu tel je een heleboel verschillende dieren die samen in en op de bodem leven!

De belangrijkste groepen bodemdieren staan afgebeeld op de voorkant van de zoekkaart. Die telt iedereen. Maar (bijna) elke bodemdierengroep bestaat eigenlijk uit een heleboel soorten... kijk maar op de achterkant van de zoekkaart! 

Voor de Bodemdierendagen hebben we per groep drie of vier soorten gekozen die goed te herkennen zijn, en waarvan je een redelijke kans hebt om ze tegen te komen. (Als er ‘een’ voor de naam staat, dan gaat het eigenlijk om een groepje soorten die sterk op elkaar lijken). Als je 'durft' - of gewoon als je al veel weet van bodemdieren - kun je ook de soorten van de achterkant tellen. Je kunt dus op twee manieren meedoen: makkelijk of moeilijk!

Bekijk vooral de soortentips. Soorten herkennen aan de hand van maar één foto kan best lastig zijn! Ook is het belangrijk om te bedenken dat er van de meeste diergroepen ontzettend veel verschillende soorten in je tuin kunnen voorkomen!  Als je er echt niet uitkomt, kun je altijd een foto opsturen naar communicatie@nioo.knaw.nl.

Veel succes, en plezier!

---

---