Bodemdierenonderzoek door basisschoolkinderen in Leeuwarden

Kinderen zoeken bodemdieren in Leeuwarden
© IVN Jeugdwerkgroep Leeuwarden

Bodemdierenonderzoek door basisschoolkinderen in Leeuwarden

Nieuws
Laatst gewijzigd:

De groepen 5 en 6 van RKBS De Sprong Idzerdastins deden mee aan de Nationale Bodemdierendagen, onder leiding van de jeugdwerkgroep van de IVN-afdeling Leeuwarden e.o. Coördinator Lysbet Hoekstra-Migchels vertelt...

Bodemdierenval
IVN Jeugdwerkgroep Leeuwarden
Bodemdierenval

Ter voorbereiding van de praktijklessen zetten de leerlingen twee dagen van te voren zelf 'vallen' uit bij het schoolplein en in het park: ingegraven emmertjes en de 'keukenpapierproef'

De Tiny Ten

Eerst kregen de leerlingen een uitleg over: Wat is een gezonde bodem eigenlijk?, Wie eet wat of wie? (over voedselketens, voedselweb en voedselkringloop), Wat zijn de 'Tiny ten' en waarom zijn ze zo belangrijk? Eigenlijk helpen ze ons aan schoon drinkwater en een bodem die goed is voor het verbouwen van ons eten. De laatste info voor het naar buiten gaan was: "Waar vind je bodemdiertjes en hoe vang je ze?" ...voorzichtig en op donkere en vochtige plekken.

Vervolgens met gespannen gezichtjes naar de 'vallen'. Zou er iets in zitten? Kreten van verbazing klonken toen er uit de emmertjes verschillende diertjes kwamen: een naaktslak, wormen, glanskevertjes, een stinkende kortschildkever, een klein spinnetje en ... een salamander! De keukenpapierproef resulteerde in 'alleen' maar naaktslakken wat gezien het verzopen weer deze week geen wonder was.

Op jacht

Daarna gingen de kinderen onder leiding van helpende ouders het park in op jacht naar bodemdiertjes. Er werd fanatiek gezocht onder struiken en bomen, onder tegels en takjes. De jackpot bleek een hoop gemaaid gras dat door de gemeente met het nieuwe maaibeleid blijft liggen. Bij het optillen van de berg schoten de tientallen diertjes alle kanten op, van pad tot duizendpoot, van pissebed tot naaktslak, van spin tot mier, en nog veel meer.

IJverig werden diertjes opgezogen, opgeschept en in loeppotjes gedaan. De vangsten gingen (tijdelijk) mee terug naar de klas om ze daar met opzetloepjes en een USB-microscoop op het digibord nog beter te bekijken.

Duizendpoot eet 'live'

Vol verbazing werd er gekeken naar etende slakken, gravende wormen, pissebedden die zich tot knikkers oprolden en tot ieders verbijstering peuzelde een duizendpoot live een worm op.

De tijd vloog om en de schooldag was voorbij. De diertjes gingen weer terug naar buiten. Net als de kinderen die vol verhalen naar hun ouders toe stormden.

De scoreformulieren van de Bodemdierendagen werden verzameld en per groep ingevoerd op de Bodemdierendagen-site met als resultaat: scores van maar liefst 8,8 en 9,0.

De volgende dag meldde menig ouder dat hun tuin die middag op 'beestjes' was onderzocht!