'Bodemlegers in een lege bodem' in boekvorm

Microscopische opname van de bodem

'Bodemlegers in een lege bodem' in boekvorm

Nieuws
Laatst gewijzigd:

NIOO-onderzoeker Wietse de Boer is met ingang van dit jaar buitengewoon hoogleraar Microbiële Bodemecologie aan Wageningen University. Op 14 februari sprak hij zijn inaugurele rede uit: 'Bodemlegers in een lege bodem: het belang van ondergrondse microbiële conflicten'. De tekst daarvan is nu beschikbaar als boekje en als pdf.

Boekcover van 'Bodemlegers'
Boekcover van 'Bodemlegers'

Dat de bodem belangrijk is, weten we al sinds de overgang van de mens naar de landbouw. Maar het besef dat de opbrengst van het gewas voor een groot deel afhangt van micro-organismen, ontstond pas begin vorige eeuw.

Uit dat besef ontstond ook een speciale onderzoeksrichting: de bodemmicrobiologie.

Woestijn?
Toch is de bodem eigenlijk vrij 'leeg', zegt Wietse de Boer. "Vergelijk je het met het bedekkingpercentage door planten, dan kom je uit op woestijnvegetatie'. En net als in de woestijn, is er ook in de bodem sprake van een strijd om de schaarse voedingsstoffen.

Bijvoorbeeld tussen bacteriën en schimmels: twee groepen micro-organismen die zowel een schadelijk als een nuttig effect kunnen hebben.

Onderlinge strijd
Allebei zijn ze voor hun groei grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van afbreekbare componenten in de bodemorganische stof, zegt De Boer.

De onderlinge strijd om deze componenten is waardevol, want het gevolg ervan is dat er minerale voedingsstoffen voor planten worden vrijgemaakt en bodemgebonden plantenziektes onderdrukt.

Duurzame landbouw
Er bestaan zelfs 'schimmel-etende' bacteriën, al bestaat er natuurlijk wel het risico dat deze bacteriën ook nuttige schimmels te lijf gaan.

Het goed bestuderen van dit soort microbiële interacties is volgens De Boer van groot belang. Zeker voor de verdere ontwikkeling van duurzame landbouw.

Contact
De volledige tekst van de inaugurele rede is via het NIOO verkrijgbaar als boekje. Ook is het mogelijk om de tekst links op deze pagina te downloaden als .pdf, samen met een artikel dat verscheen over De Boer in het februarinummer (2014) van Gewasbescherming.

Contact opnemen met Wietse de Boer voor vragen e.d. is mogelijk per e-mail: w.deboer@nioo.knaw.nl.