De afgelopen jaren deden al vele honderden mensen mee met zoeken in tuinen, op balkons en schoolpleinen. Samen vonden ze meer dan 18.000 bodemschatjes. Doe jij dit jaar ook mee? 

Met jouw waarnemingen kunnen we kijken en vergelijken hoe dat belangrijke bodemleven het doet in de Nederlandse dorpen en steden. En waar nodig verder onderzoek doen.

Met de zoekkaart kan je kijken of je de tien hoofdgroepen herkent. En kijk ook eens naar de achterkant, met een paar soorten van iedere groep waar we speciaal in geinteresseerd zijn. Hulp nodig? Met onze tips herken je er vast meer dan je denkt! 

Dus: duik je tuin in, of je schoolplein, groene dak of balkon op vanaf 26 september...

 

Geef je waarneming door en help de wetenschap

Hier kun je je waarneming online invullen (uiterlijk op 8 oktober). Wat geef je precies door?

Dank je wel!

 

Als je meer wilt: de soorten van de 'achterkant'

De Bodemdierendagen zijn eigenlijk best bijzonder. Bij een vogeltelling tel je vogels en bij een vlindertelling alleen vlinders. Maar nu tel je een heleboel verschillende dieren die samen in en op de bodem leven!

De belangrijkste groepen bodemdieren staan afgebeeld op de voorkant van de zoekkaart. Die telt iedereen. Maar (bijna) elke bodemdierengroep bestaat eigenlijk uit een heleboel soorten... kijk maar op de achterkant van de zoekkaart! 

Voor de Bodemdierendagen hebben we per groep drie of vier soorten gekozen die goed te herkennen zijn, en waarvan je een redelijke kans hebt om ze tegen te komen. (Als er ‘een’ voor de naam staat, dan gaat het eigenlijk om een groepje soorten die sterk op elkaar lijken). Als je 'durft' - of als je al veel weet van bodemdieren - kun je ook de soorten van de achterkant tellen. Je kunt dus op twee manieren meedoen: makkelijk of moeilijk!

Bekijk vooral de soortentips. Soorten herkennen aan de hand van maar één foto kan best lastig zijn! Ook is het belangrijk om te bedenken dat er van de meeste diergroepen ontzettend veel verschillende soorten in je tuin kunnen voorkomen!  Als je er echt niet uitkomt, kun je altijd een foto opsturen naar communicatie@nioo.knaw.nl.