Schoolpleinen zijn sinds 2016 een eigen 'tuintype' en ze krijgen dus bijzondere aandacht. Er zijn lesmaterialen beschikbaar, met dank aan het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Maar ook met andere groepen kun je heel goed aan de slag met dat rijke bodemleven onder onze voeten...