Schoolpleinen zijn sinds 2016 een eigen 'tuintype' en ze krijgen dus bijzondere aandacht. Er zijn lesmaterialen beschikbaar, met dank aan het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).