Kies hieronder een soortgroep om de verspreiding in 2022 te zien op de kaart. Of graaf verder naar soorten via de vergrootglas-knop. En vergelijk dit met de resultaten uit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2023.
De kaart toont nu het aantal zoekplekken per gemeente.
De kaart toont het aantal regenwormen per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal naaktslakken per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal huisjesslakken per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal spinachtigen per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal pissebedden per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal miljoenpoten per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal duizendpoten per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal kevers per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal mieren per gemeente. Klik op de vergrootglas-knop hierboven verder naar soorten.
De kaart toont het aantal mollen per gemeente.

Doordat maar op een klein aantal balkons is gezocht, eindigden meerdere bodemdieren daar samen bovenaan. Mooi dat toch nagenoeg alle groepen gevonden zijn. Van alle balkons die sinds 2015 zijn onderzocht, heeft meer dan de helft huisjesslakken, spinachtigen, pissebedden, duizendpoten en zelfs regenwormen. Door de dode bladeren van de planten in potten en bakken op de balkons te eten, vervullen ze een belangrijke taak voor de planten. Juist als die hoog boven de begane grond staan, houden de bodemdieren de aarde in de pot luchtig en vruchtbaar. Een ecosysteem in het klein!

De winnaars!

Podium voor het balkon tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Balkon(tuin)

Foto van een balkon tuin

2022 was een beetje mager onderzoeksjaar voor de bestrate tuinen. Er werden dan ook minder bijzondere soorten gevonden dan in voorgaande edities van de Bodemdierendagen. Hopelijk is dat het resultaat van projecten zoals 'tegelwippen'. Toch is er in deze tuinen best wat leven te vinden: onder plantenbakken zitten vaak pissebedden en regenwormen. Meer van dit soort beschutte plekjes, en her en der perkjes of borders rondom het terras, vergroten de kans op bodemdieren. En daar profiteren bijvoorbeeld ook zangvogels van.

De winnaars!

Podium voor het bestrate tuin tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Bestrate tuin

Foto van een bestrate tuin

Groene daken zijn een prachtige oplossing om je huis te isoleren: tegen hitte en tegen kou. Bovendien houden ze water vast en kunnen zo de stad afkoelen tijdens warmere periodes doordat het water dan kan verdampen. Het aantal groene daken dat op bodemdieren is onderzocht, is nog wel laag. Toch is het interessant dat in dit 'tuintype' dit jaar bijna alle diergroepen zijn gevonden. Er waren zelfs voor het eerst regenwormen bij! De spinnen, die zich gemakkelijk kunnen verplaatsen via de zogenaamde herfstdraden, zijn hier nog steeds onbetwist koploper. Hoe ouder een groen dak is, hoe diverser het bodemleven.

De winnaars!

Podium voor het groene dak tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Groen dak

Foto van een groen dak

Dit jaar vonden meer waarnemers in een groene tuin het grootste dier van onze 'Tiny Ten': de mol. Mooi zo, want een mol voelt zich thuis op plekken met een rijk bodemleven. De groene tuin is dan ook het tuintype met het hoogste aantal soorten van de achterkant van de Bodemdierendagen-zoekkaart. Vooral als er inheemse planten groeien, is het aantal bodemdiersoorten groot en daarmee ook het ondergrondse voedselweb. Groene tuinen zijn supergoed voor de bodembiodiversiteit in de stad!

De winnaars!

Podium voor het groene tuin tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Groene tuin

Foto van een groene tuin

Eigenaars van halfgroene tuinen verdiepen zich graag even in het bodemleven, zo blijkt. Bijna een derde van de zoekplekken tijdens de Bodemdierendagen 2022 is een halfgroene tuin! De slakjes in deze tuinen zijn natuurlijke schoonmakers: ze schrapen met hun tandjes de algen van de tuintegels.

De winnaars!

Podium voor het halfgroene tuin tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Halfgroene tuin

Foto van een halfgroene tuin

Bodemdieren zijn de natuurlijke recyclers én bestrijders, weet iedere moestuinier. Een grote bodemdiversiteit is daarbij van belang en dat laten ook de resultaten van dit jaar weer zien. Er deden bovendien in dit tuintype veel meer mensen mee met de Bodemdierendagen dan voorheen! Niets leuker dan samen je eigen groente verbouwen én onderzoeken wat er onder je voeten leeft. Een diverse bodem is namelijk ook goed voor het groeien van je groente...

De winnaars!

Podium voor het moestuin tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Moestuin

Foto van een moestuin

Het constant hoge bodemdierencijfer in parken en plantsoenen geeft aan dat het op die plekken goed gaat met het bodemleven. Niet alleen de hoofdgroepen worden hier veel gevonden, maar ook de soorten op de achterkant van de zoekkaart. In de stad is dit 'tuintype' dan ook een welkome oase voor bodemdieren in een 'woestijn' van straten en gebouwen. Van openbaar groen kunnen bovendien de menselijke bewoners genieten. Dat weten ook de deelnemende steden van de Bodemdieren Battle of the Cities, dit jaar voor het eerst gehouden. Dus beleidsmakers, politici en stadsecologen: ga voor vergroening van de stad!

De winnaars!

Podium voor het park en plantsoen tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Park en plantsoen

Foto van een park en plantsoen

Welgeteld één plantenbak is dit jaar onderzocht op de aanwezigheid van bodemdieren. De aarde in die ene plantenbak moet wel supergezond zijn, want niet minder dan 7 groepen bodemdieren kwamen erin voor : ) Hopelijk valt er volgend keer wat te vergelijken: ook de aarde in een plantenbak kan dus waardevol zijn.

De winnaars!

Podium voor het plantenbak tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Plantenbak

Foto van een plantenbak

Ruim twee keer zoveel scholen en bso's als vorig jaar deden mee met de Bodemdierendagen! Meer dan een derde van alle waarnemers zocht hier. Het thema 'Gi-ga groen' van de Kinderboekenweek 2022 was een mooie aanleiding om kennis te maken met het leven onder onze voeten. Mieren waren de absolute winnaar op dit type zoekplek. Die insecten houden ervan om onder tegels te zitten: die worden overdag lekker opgewarmd door de zon. Om ook de kans op andere bodemdieren op het schoolplein te vergroten, zou het plein zo groen mogelijk moeten zijn. Dan gaat ook het biodiversiteitscijfer omhoog!

De winnaars!

Podium voor het schoolplein tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Schoolplein

Foto van een schoolplein

Zo'n klein bosje in de wijk geeft bodemdieren veel kansen en dit tuintype scoort gemiddeld het hoogste bodemdierencijfer als je naar die kansen kijkt. Je vindt er namelijk alle groepen bodemdieren. Zelfs relatief veel mollen!

De winnaars!

Podium voor het tiny forest tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Tiny Forest

Foto van een Tiny Forest

Het aantal onderzochte voedselbossen is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Erg fijn, want dat geeft een steeds beter beeld van hoe de bodemgezondheid zich kan ontwikkelen bij landbouw met diverse gewassen en zonder ploeg, bestrijdingsmiddelen of extra voeding. In de loop der jaren zal het ondergrondse voedselweb steeds sterker worden.

De winnaars!

Podium voor het voedselbos tuintype

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer

Voedselbos

Foto van een Voedselbos

Het aantal mensen dat meedoet met de Bodemdierendagen groeit al enkele jaren enorm. Dit jaar waren er weer honderden waarnemers méér dan in 2021. Op veel scholen was de eerste week van oktober een gi-ga groene week. Hopelijk blijft dat zo en gaan we ook volgend jaar samen op zoek!

Niet eerder hadden we zo’n spannende fotofinish. De regenwormen kwamen op het nippertje in de meeste tuinen voor: ze zijn gevonden in 387 tuinen. Maar de spinnen en pissebedden zitten er echt vlakbij. Het effect van de droge zomer lijkt goed zichtbaar: de naaktslakken, die enorm afhankelijk zijn van een vochtige bodem, zaten deze herfst op een stuk minder plekken dan de afgelopen jaren. En van de huisjesslakken zijn veel lege huisjes gevonden.

De winnaars!

Podium voor het alle tuintypen samen

Aantal zoekplekken en tellers

Gevonden bodemdieren (in % van de tuinen)

Rapportcijfer